Goražde - Goražde
Main » Goražde

U organizaciji Saveza logoraša BiH i Udruženja logoraša “Goražde”, uz podršku Vlade i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena i izbjegla lica BPK-a Goražde, danas je u goraždanskom naselju Podlozje obilježen Dan sjećanja na civilne žrtve agresije, logoraše i žene u oslobodilačkom ratu .

U toku napada 22. maja 1992. godine na Mjesnu zajednicu Podlozje-Goražde, ubijeno je oko 40 civila, uglavnom žena, djece i staraca. Jedan dio stanovništva istog dana je odveden u logor.

Cvijeće na spomen obilježje ubijenim civilima u ovom naselju danas su položile de... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 192 | Postavio/la: gorazde | Datum: 22.Maj.2014

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Goražde danas je donijela odluku da se naknada za topli obrok svih budžetskih korisnika za mjesec maj umanji  sa 8,00 na 7,00 KM po jednom radnom danu. Razlika od 1,00 KM dnevno izdvojiće se u Fond za pomoć stanovništvu poplavljenih područja.

O tome gdje će biti upućena prikupljena sredstva Vlada će se odrediti naknadno, a ova odluka donesena je s ciljem interventne pomoći i solidarnosti svih uposlenih u kantonalnim organima uprave sa ugroženim stanovnicima u poplavljenim područjima širom Bosne i Hercegovine.

Vlada je prihvatila odluku o radnoj obavezi budžetski... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 113 | Postavio/la: gorazde | Datum: 20.Maj.2014

Vodostaj rijeke Drine jutros u 06,00 časova iznosio je 116 centimetara. Vodostaj je tokom noći, uglavnom, bio stabilan.

Stanje na području općine Goražde je stabilno.

Jutros u 08,20 časova dotok vode u HE Mratinje, u akumulaciju jezera, iznosio je 80 m3 u sekundi. Prema informaciji dežurnog dispečera, danas, do 20 sati HE Mratinje neće raditi. Visina vodostaja u jezeru je oko 4-5 metara do kritične tačke. Ovaj vodostaj je u prosjeku isti za zadnja 3-4 dana.

Nivo rijeke Prače u stalnom je opada... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 313 | Postavio/la: gorazde | Datum: 19.Maj.2014

Vodostaj rijeke Drine jutros u 08,00 časova iznosio je 123 centimetara.Vodostaj je tokom noći, uglavnom, bio stabilan i u jutarnjim satima je u blagom opadanju. Isto stanje je i sa vodostajima njenih pritoka.

Dotok vode u jezero HE Mratinje je oko 80 m3 .Visina nivoa vode je pet metara do preliva. Prema njihovim informacijama, u 20,00 sati bit će ispušteno 55 m3, čije količine nećeprouzrokovati veće povećanje vodostaja rijeke Drine.

Na regionalnom putu R-448 Podkozara- Goražde-Hranjen-Hrenovica, kod mjesta Rorovi došlo je do odrona zemljišta koji je zahvatio i dio kolovozne trake. Ovaj odron je &... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 68 | Postavio/la: gorazde | Datum: 18.Maj.2014

Nivo rijeke Drine u blagom je opadanju. Njen vodostaj, jutros u 06,00 časova na mjernoj stanici u Goraždu iznosio je 137 centimetara.

Prema prikupljenim informacijama sa terena, u toku jučerašnjeg dana na području općine Goražde nije bilo dojava o pojavi poplava i klizišta.

Juče je usljed začepljenja propusta došlo do izljevanja Kosovske rijeke na lokalni put Kosova-Mravljača, u općini Foča u FBiH. Brzom intervencijom Službe civilne zaštite, uz angažovanje mehanizacije JKP ,,Ušće“ Foča-Ustikolina, poblem je otklonjen, te je izvršeno nasipanje puta. Trenutno je primjetno opadanje vodostaja r... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 109 | Postavio/la: gorazde | Datum: 17.Maj.2014

Prema redovnom izvještaju Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, vodostaj rijeke Drine jutros u 05,00 časova iznosio je 147 centimetara. Vodostaj je tokom noći uglavnom bio stabilan. Isto stanje je i sa vodostajima njenih pritoka.
Dotok vode u  akumulaciju HE Mratinje je oko 80 m3 .Visina nivoa vode je četiri metra do preliva, tako da prema njihovim informacijama nema nikakvih opasnosti od većeg ispuštanja vode iz jezera.

Nivo rijeke Prače je u blagom opadanju tako da se voda u toku jučerašnjeg dana povukla u svoje korito. Ekipe civilne zaštite su na terenu i rade na sanaciji od poplava.

... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 81 | Postavio/la: gorazde | Datum: 15.Maj.2014

Prema podacima Kantonalnog Operativnog centra, situacija na području BPK Goražde se stabilizuje.

Usljed manjih padavina došlo je i do smanjenja vodostaja na ovom području.

U Općini Pale u FBIH gdje je situacija bila najkritičnija, nivo rijeke Prače je u blagom opadanju tako da je u odnosu na jučerašnji dan manji za oko pola metra. Još uvijek je sedam stambenih objekata u naselju Pijesti-Lunje ugroženo. Ekipe civilne zaštite su od jutros na terenu i rade na sprečavanju daljnjeg plavljenja i sanaciji od poplava.

... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 111 | Postavio/la: gorazde | Datum: 15.Maj.2014

Obilne kišne padavine koje su padale proteklih nekoliko dana izazvale su manje probleme na području općine Goražde, gdje je došlo do manjih šteta uzrokovanih obilnim padavinama, a ekipe Civilne zaštite i Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Goražde intezivno rade na terenu.

Naime, prema informacijama Službe civilne zaštite Općine Goražde, u naselju Zupčići došlo je do izlijevanja Zupčićkog potoka na regionalni put Goražde - Čajniče i nanosa sitnog materijala po kolovozu. Ovaj putni pravac je prohodan za odvijanje saobraćaja, dok je u naselju Podhranjen, iznad putnog pravca Goražde - Podhranjen, došlo do pojave manjeg klizišta, koje ne ugrožava stambene objekte, kao ni putni pravac. Kada je u pit... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 194 | Postavio/la: gorazde | Datum: 14.Maj.2014

Zbog izljevanja rijeka i potoka iz korita, područje općine Pale-Prača još je najugroženije područje u ovom dijelu BPK Goražde.

Prema izjavi direktora Kantonalne uprave Civilne zaštite Rama Živojevića koju je dao za Radio Goražde , najkritičnija situacija je u mjestu Lunje, gdje je vodom okruženo desetak objekata, u neke podrumske prostorije voda je već ušla, obavljeno je i izmještanje stoke iz ugroženih objekata, dok evakuacije stanovnika do sada nije bilo.

Cijeloj situaciji je doprinijelo povećanje vodostaja brojnih potoka te same rijeke Prače, a usljed velikih bujica došlo je i do začepljenja pro... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 256 | Postavio/la: gorazde | Datum: 14.Maj.2014

Udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata općine Goražde organiziralo je javnu tribinu povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom. O tome je velikom broju prisutnih u maloj sali Centra za kulturu govorio profesor historije Admir Kurtović.

- Tribina je organizovana povodom Dana Evrope i pobjede nad fašizmom. Navodno, tog dana je pobijeđen fašizam i Evropa je rekla nikad ratova, nikad genocida, nikad holokausta. Nažalost, svi smo mi svjedoci da postoje različiti oblici neofašizma i zato je važno stalno upozoravati na to, kazao je Kurtović.
Antifašisti iz Goražda upravo to i čine, ukazujući na potrebu suprotstavljanja svim oblicima fašizma koji se pojavljuju u novom ruhu.
- Mi smo u sv... Opširnije »

Kategorija: Goražde | Pogleda: 56 | Postavio/la: gorazde | Datum: 11.Maj.2014

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 72 »