Main » 2014 » Februar » 14 » Boračka udruženja iz BPK-a Goražde podržala zahtjeve građana
16:30
Boračka udruženja iz BPK-a Goražde podržala zahtjeve građana

Svoje nezadovoljstvo stanjem u kojem se nalaze građani, kao i sama boračka populacija, izrazili su i predstavnici koordinacije boračkih udruženja BPK Goražde. Od Skupštine i Vlade BPK zatražili su hitno poštivanje zakona o dopunskim pravima boraca u punom kapacitetu, uz podsjećanje na raniju odluku Skupštine da se bilo kakve izmjene u ovom zakonu ne mogu usvojiti bez saglasnosti Koordinacije.
 
Kantonalni Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja, Udruženje demobilisanih boraca ARBiH, Savez RVI „Sinovi Drine", Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, te Udruženje „Svjetslost Drine" podržavaju opravdane zahtjeve građana koji se odnose na smanjenje primanja u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti BPK, odnosno poslanika i članova Vlade, te zahtjevaju promjenu zakona koji se odnose na profesionalizaciju poslanika, naknade za topli obrok, paušale, naknade za tzv „bijeli hljeb". 

- Očekujemo ukidanje i drastično smanjenje ovih privilegija – pojasnili su nam u Koordinaciji. Predsjedavajućem Skupštine upućeni su i zahtjevi da se nastavi pomoć RVI koji su oštećeni tokom revizije njihovih prava, da se riješi problem potkrovnih stanova i dugogodišnja problematika stambenog zbrinjavanja boraca i njihovih porodica.

- Zahtjevamo da se u hitnu proceduru stavi usvajanje antikorupcijskih zakona i da se u hitnom postupku krene u njihovu realizaciju čime bi se osigurao brz i odlučan obračun sa vinovnicima privatizacijske pljačke, organizovanim kriminalom i korupcijom. Također zahtjevamo da Kantonalno tužilaštvo, na osnovu prikupljenog dokaznog materijala, pokrene krivične postupke protiv počinilaca ratnih zločina pripadnika agresorske vojske koji su počinjeni na našim prostorima – navodi se u zahtjevima Koordinacije boračkih udruženja BPK Goražde.


(Avaz)
Category: Goražde | Views: 429 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus