Main » 2012 » June » 8 » Bosansko-podrinjski kanton po uspješnosti realizacije porodične medicine na zavidnom nivou
10:17
Bosansko-podrinjski kanton po uspješnosti realizacije porodične medicine na zavidnom nivou


Potpisivanjem ugovora o prijenosu opreme i osnovnih sredstava koji su nabavljeni za tri Doma zdravlja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva ozvaničili su danas u Goraždu završetak prve faze realizacije Projekta jačanja zdravstvenog sektora, koji je započet 2006.godine, a implementiralo ga Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima Svjetske Banke, Razvojne Banke Vijeća Evrope te lokalnim učešćem federalne i kantonalnih vlada.

Koordinirajućem sastanku u kantonalnom Ministarstvu zdravstva, pored ministrice Azre Kuljuh i Vildane Doder, pomoćnice federalnog ministra zdravstva za implementaciju projekata, prisustvovali su direktori domova zdravlja u Goraždu, Ustikolini i Prači, Sabina Gušo, Muhamed Elijas i Medo Žigović, te direktori Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo BPK , Ferid Pleh i Nedim Čengić.

HSEP jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom, HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unaprjeđuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.

Kroz ovaj projekt Federalnog ministarstva zdravstva adaptirano je 8 , a opremljeno 12 ambulanti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te uloženo 531 700 KM, uz učešće Vlade BPK sa 30% sredstava.

Zadovoljstvo jako dobrom saradnjom sa ovim kantonom, kantonalnim autoritetima i direktorima domova zdravlja izrazila je ovom prilikom pomoćnica federalnog ministra zdravstva prim.dr. Vildana Doder, te istaknula da je realizacija dosadašnjih projektnih aktivnosti išla dobro i komplementarno u procesu obuke, infrastrukture i da će im biti zadovoljstvo da i u nastavku projekta i dalje rade sa predstavnicima ovog kantona.

” Projekat će se nastaviti do 2014.godine, a osnovne aktivnosti će biti usmjerene na dalju obuku odabranih  doktora i sestara iz oblasti porodične medicine, na proces razvoja sistema  monitoringa i evoulacije, prije svega,  fokusirane na proces razvoja informatizacije za domove zdravlja.

Kada je riječ o problemima koji su pratili realizaciju ovog projekta , federalno Ministarstvo zdravstva  napravilo je jedno sveobuhvatno istraživanje za područje Federacije  BiH te su evidentirani odgovarajući nedostaci koji su prije svega fokusirani na neadekvatno planiranje resursa ,  kadrova i generalno, primarne zdravstvene zaštite . Mi se suoučavamo sa jednim kontinuiranim nedostatkom kadrova i nedovoljnim stimulativnim mehanizmima da naši doktori medicine ostaju za primarnu zdravstvenu zaštitu, što znači da se direktno refleksira na relativno spore reforme finansiranja i to je nešto na što se svi zajednički moramo fokusirati u narednom periodu. Apsolutno jedan novi i aktivniji pristup u procesu registracije osiguranika u odabiru tima porodične medicine je, takođe, jedan od narednih prioriteta. Daljnji nastavak sistema  monitoringa i evaluacije , bolja obrada podataka, adekvatnije evidentiranje u timovima porodične medicine, bolji protok podataka, što će poduprijeti i taj sistem informatizacije.  Ovaj kanton jedan je od područja Federacije gdje je stepen uspješnosti realizacije porodične medicine i povjerenja porodičnog doktora  na relativno  zavidnom nivou i tu zaista postoje izuzetne i značajne razlike između kantona i sigurno da će naš fokus biti na onim lokalitetima gdje to baš i ne ide u onoj mjeri i na onaj način kako smo to primarno i zacrtali” – kazala je prim.dr. Vildana Doder.

Kantonalna ministrica zdravstva Azra Kuljuh takođe je zadovoljna uspjehom ovog projekta čiji su rezultat adaptirane i opremljene ambulante porodične medicine na području BPK Goražde.

”   Učešće našeg kantona od 30%  svakako je značajno doprinjelo da se ovaj naš zajednički projekat provede na obostrano zadovoljstvo. Ono što je bitno i značajno, pored onog što je već navedeno, da su naredni koraci istraživanje riziko faktora među radno sposobnim stanovništvom našeg kantona,  što će nam dati smjernice u izradi preventivnih programa”- naglasila je ministrica Kuljuh.

U drugoj fazi realizacije Projekta jačanja zdravstvenog sektora, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, kao dobar saradnik u projektu, biće među prvim kantonima gdje će započeti proces informatizacije domova zdravlja i njihovog uvezivanja sa svim službama i ambulantama porodične medicine, istaknuto je danas.

(bpkg.gov.ba)Category: Goražde | Views: 384 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus