Main » 2012 » Februar » 6 » Dnevni izvještaj od 05.02.2012. godine -o prohodnosti saobraćajnica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
00:27
Dnevni izvještaj od 05.02.2012. godine -o prohodnosti saobraćajnica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

MAGISTRALNI  PUTEVI, (u i oko BPK-a Goražde):
Magistralni put M – 18, Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić
- zbog snježnih lavina u prekidu je sav saobraćaj na dionici Trnovo – Foča

Magistralni put M – 5, Sarajevo – Pale – Prača
- zbog velikih snježnih padavina otežan saobraćaj uz upotrebu pune zimske opreme

- zabranjen teški teretni saobraćaj

Magistralni put M – 20, Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača
- zbog snježnih nanosa u prekidu je sav saobraćaj na dionici Trebinje – Foča,

- na dionici Foča – Goražde – Ustiprača, otežan saobraćaj zbog suženih saobraćajnih

traka, usljed velikih snježnih padavina i ugaženog snijega na kolovozu, uz obaveznu

upotrebu pune zimske opreme,

- zabranjen teški teretni saobraćaj,

- neophodno dalje čišćenje do pune širine saobraćajnih traka.

Magistralni put M – 18.1, Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo
- zbog snježnih lavina u prekidu je sav saobraćaj na dionici Fočanska jabuka – Trnovo,

Magistralni put M – 19.3, Sarajevo – Rogatica – Ustiprača – Višegrad
- otežan saobraćaj zbog suženih saobraćajnih traka, usljed velikih snježnih padavina

i ugaženog snijega na kolovozu, uz obaveznu upotrebu pune zimske opreme

- zabranjen teški teretni saobraćaj

REGIONALNI  PUTEVI:
Regionalni put R – 448, Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica,
(l = 41,00 km),

- put je prohodan, osim za zabranjeni teški teretni saobraćaj na području cijele F B i H,

- otežan saobraćaj zbog slabe preglednosti puta, sa izgrađenom jednom saobraćajnom

trakom, širine 4,00 m,

- usljed velikih snježnih padavina i ugaženog snijega na kolovozu, preporučuje se

oprezna vožnja, uz obaveznu upotrebu pune zimske opreme

LOKALNI  PUTEVI:
Lokalni put  Goražde-Podhranjen, (l = 6,70 km)
- put je prohodan,
- zbog slabe preglednosti, suženog kolovoza sa jednom saobraćajnom trakom i
ugaženog snijega na kolovozu preporučuje se oprezna vožnja, uz obaveznu upotrebu
pune zimske opreme, (*)

 Lokalni put Podhranjen-Jarovići-Hranjen, (l = 7,50 km)
- put je od danas prohodan,

- (*)

Lokalni put Mravinjac-Berič, (l = 6,25 km)
- put je prohodan,

- (*)

Lokalni put Berič-Spahovići, (l = 3,00 km)
- put je prohodan,

- (*)

Lokalni put Osanica-Ilovača, (l = 6,50 km)
- put je prohodan,

- (*)

Lokalni put Ilovača-Brzača, (l = 7,00 km)
- put je prohodan,

- (*)

 7. Lokalni put  Dedova Voda-Rešetnica, (l = 6,00 km)
- put je prohodan,

- (*)

Lokalni put Prača-Datelji-Orahovice-Brzača, (l = 19,00 km)
- put je od danas prohodan,

- (*)

 9. Lokalni put  Hoda polje-Posestra, (l = 4,00 km)
- put je prohodan,

- (*)

 10. Lokalni put Hanište-Ruda Glava, (l = 7,00 km)
- put nije prohodan,

 

NEKATEGORISANI   PUTEVI:
1.   U Općini Goražde pročišćeni su putni pravci :

  – za naselje Laleta,

- do ambulante MZ Goražde I,

- do naselja Vranići (nedovršeno),

- do naselja Kamen i

- do naselja Sadba.

U Općini Pale – Prača danas su probijeni putni pravci za sela:
Lunje, Brdarići, Datelji, Donja Čemernica i Kaljani.

U toku je čišćenje puteva prema selima Prešnica i Gornja Vinča.

Nisu još prohodni putni pravci prema selima Petovići, Vražalice, Gornja Čemernica i Komrani.

Čišćenje putnih pravaca prema ovim selima se nastavlja u toku sutrašnjeg dana i očekuje se da će od sutra popodne biti prohodni.

Prohodne ulice u Općini Pale – Prača su:
- Mahala (Prača), (l = 0,45 km),

- Ćemaluša (Prača), (l = 0,45 km) i

- Ul. Himze Sablje (Prača), (l = 0,15 km)

Na ulicama ima dosta ugaženog snijega, pa je zbog toga neophodna oprezna vožnja.

U Općini Foča – Ustikolina su prohodni svi lokalni putevi:
-         Ustikolina – Zebina šuma,

-         Ustikolina – Kožetin,

-         Ustikolina – Cvilin,

-         Ustikolina – Odžak i

-         Ustikolina – Filipovići.

Prilazi Domu zdravlja, osnovnoj školi, Domu kulture i kasarni Kosova su prohodni.

 

ULICE  OPĆINE  GORAŽDE :
-         koje su prohodne, ali sa suženim kolovozom i zaostalim ugaženim snijegom na kolovozu su :

Ferida Dizdarevića, (l = 0,66 km)
Zaima Imamovića, (l = 0,375 km)
Ruždije Islamagića-dio, (l = 0,30 km)
Agana Imamovića, (l = 0,65 km)
Višegradska, (l = 0,74 km)
Prve Drinske brigade (Vitkovići), (l = 0,95 km)
Mesuda Bajića Baje (Vitkovići), (l = 0,25 km)
Ul. Braće Homoraša,
Ul. Srebrenička,
Ul. Žepska,
Vranjska mahala,
Mujkovića polje
U navedenim ulicama uglavnom je neophodno dalje čišćenje snijega sa pješačkih površina i odvoz mjestimično nagomilanog snijega poslije čišćenja.

U toku je čišćenje snijega sa parking prostora najznačajnijih privrednih subjekata u Općini Goražde, kao i autobuskih stajališta u gradskom području.

Službe za koordinaciju radova zimskog održavanja puteva:

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde,
tel.: 038-221-772

2. Kantonalni štab civilne zaštite,
tel.: 121

3.   Služba za održavanje puteva Općine Goražde,
kontakt osoba Mirhad Alihodžić tel.: 061-330-509 i

 4. Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-228-651,
kontakt osoba Meho Hubjer, tel.: 061-217-274,

5. Služba za održavanje puteva Općine Foča – Ustikolina
Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-518-108 i

kontakt osoba Ermin Osmanspahić, tel.: 062-119-362,

6. Služba za održavanje puteva Općine Pale – Prača,
Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-799-100 i

kontakt osoba Munir Radača, tel.: 062-279-476,

 

Izvođači radova zimskog održavanja puteva:

I  FIRME :

 

”GORAŽDEPUTEVI” d.o.o. Goražde,
na održavanju magistralnih i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel:

kontakt osoba, Šemso Muharem, tel.: 061-183-103

 

”OKAC” d.o.o. Goražde
na održavanju regionalnog i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-222-207

kontakt osoba Haris Drljević, tel.:062-385-855

 

II  OPĆINSKA  KOMUNALNA  PREDUZEĆA :
 

JKP ”6 MART” d.o.o. Goražde,
na zimskom održavanju pješačkih saobraćajnica u općini Goražde,

tel.: 038-221-126

kontakt osoba, direktor Sadik Silajdžić, tel.: 061-206-436

 

JKP ”UŠĆE” d.o.o. Ustikolina,
na zimskom održavanju lokalnih puteva i pješačkih saobraćajnica u općini Foča – Ustikolina,

tel.: 038-518-564

kontakt osoba, direktor, Rehad Alihodžić, tel.: 062-994-104

 

JKP ”PRAČA” d.o.o. Prača,
na zimskom održavanju puta Prača – Orahovice – Brzača, kao i lokalnih ulica i pješačkih saobraćajnica u općini Pale – Prača,

tel.: 038-799-275

kontakt osoba, Meho Brdarić, tel.: 061-

 
Izvještaj sačinio :

 
Goražde, 05.02.2012. godine.                                            ing.građ. Bariz Kazagić

(bpk.gov.ba)
Category: Razno | Views: 343 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus