Main » 2012 » Februar » 6 » Dnevni Izvještaj: od 06.02.2012. godine – o prohodnosti saobraćajnica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
22:47
Dnevni Izvještaj: od 06.02.2012. godine – o prohodnosti saobraćajnica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

MAGISTRALNI  PUTEVI, (u i oko BPK-a Goražde):
Magistralni put M – 18, Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić
- zbog snježnih lavina u prekidu je saobraćaj na dionici Trnovo – Foča,

- u prekidu je za saobraćaj granični prelaz Šćepan polje – Hum,

Magistralni put M – 5, Sarajevo – Pale – Prača
- zbog velikih snježnih padavina otežan saobraćaj, jednom saobraćajnom trakom,

- zabranjen teški teretni saobraćaj

- u putničkom sobraćaju je obavezna upotreba lanaca i

- vozačima se ne preporučuje saobraćanje ovim putnim pravcem bez prijeke potrebe

Magistralni put M – 20, Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača
- dionicu: entitetska granica – Ustikolina – Goražde – entitetska granica, za Investitora

JP ”Ceste F BiH”, održava firma ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

- zbog snježnih nanosa u prekidu je saobraćaj na dionici Trebinje – Foča,

- na dionici Foča – Goražde – Ustiprača, otežan saobraćaj zbog suženih saobraćajnih

traka i ugaženog snijega na kolovozu,

- zabranjen teški teretni saobraćaj,

- neophodno dalje čišćenje do pune širine saobraćajnih traka.

Magistralni put M – 18.1, Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo
- kompletnu dionicu, za Investitora JP ”Ceste F BiH” održava ”Goraždeputevi” d.d.

Goražde,

- put prohodan, otežan saobraćaj uz obavezu upotrebe lanaca za putnička vozila,

- od juče, jednom saobraćajnom trakom, prohodna i dionica Fočanska Jabuka – Trnovo,

- vozačima se ne preporučuje saobraćanje ovim putnim pravcem bez prijeke potrebe

Magistralni put M – 19.3, Sarajevo – Rogatica – Ustiprača – Višegrad
- otežan saobraćaj zbog suženih saobraćajnih traka i ugaženog snijega na kolovozu,

- zabranjen teški teretni saobraćaj, osim za prijevoz posebno odobrenih tereta, uz

obezbjeđenu pratnju

REGIONALNI  PUTEVI:
 

Regionalni put R – 448, Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica,
      (l = 41,00 km),
- put je prohodan, osim za zabranjeni teški teretni saobraćaj,

- otežan saobraćaj zbog slabe preglednosti puta, sa izgrađenom jednom saobraćajnom

trakom, širine 4,00 m,

-  zbog novih snježnih padavina mjestimično praćenih vjetrom, mjestimičnih nanosa i zbog ugaženog snijega na kolovozu, preporučuje se strogo oprezna vožnja

- na putu je obavezna upotreba lanaca za putnička vozila

Na regionalnom putu trenutno su aktivne 3 (tri) građevinske mašine za čišćenje snijega sa poslugom i dežurnom službom u mjestu Gornje Bare. Po potrebi, mehanizacija firme ”OKAC” d.o.o. Goražde pojačava se na kritičnim mjestima.

 

LOKALNI  PUTEVI:
 

Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)
- put je prohodan,

- zbog slabe preglednosti, suženog kolovoza sa jednom izgrađenom saobraćajnom

trakom i zbog poledice i ugaženog snijega na kolovozu preporučuje se strogo oprezna vožnja,(*)

 

 Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)
- put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

- (*)

 

Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)
- put je prohodan,

- (*)

 

Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)
- put je prohodan,

- (*)

 

Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)
- put je prohodan,

- (*)

 

Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)
- put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

- (*)

 

Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)
- put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

- (*)

 

Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)
- put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

- (*)

 

Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)
- put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

- (*)

 

 Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba
- put je prohodan,

- (*)

 

Lokalni put Hanište – Ruda Glava, (l = 7,00 km)
- put nije prohodan,

- čišćenje puta od snijega se planira odmah po sticanju uslova po prioritetima.

 

NEKATEGORISANI   PUTEVI:
 

1.   U Općini Goražde pročišćeni su putni pravci :

- u naselju Prvi maj,

- u naselju Obarak, (pročišćene ulice),

- u naselju Vranjska mahala,

- u naselju Mujkovića polje,

- u naselju Bare,

- u naselju Luka,

- prema naselju Hubjeri,

- prema naselju Vran-potok, (do naselja Vran-potok pročišćen put, a zbog uske dalje

trase puta mašina nije mogla proći do zaseoka Gaj),

- prema naselju Belvedere,

- prema padinskom naselju Laleta,

- prema naselju Glamoč, (do Glamoča put očišćen, planira se i dalje),

- prema naselju Vranići, (očišćen put do Urkuna),

- prema naselju Lastavice,

- prema naselju Kalac,

- prema naselju Kamen,

- prema naselju Sadba i susjednim selima,

- putni pravac Sadba – Žigovi,

- putni pravac Sadba – Donje selo,

- putni pravac Sadba – Gunjevići – Kučino – Osanica,

- putni pravac Bošinj – Bogušići,

- putni pravac Bogušići – Lukarice,

- prema selu Gočela i

- putni pravac Berič – Čitluk,

 

Put prema MZ Kraboriš još uvijek je neprohodan, planira se probijanje snježnih nanosa i čišćenje puta.

Zbog dosta ugaženog snijega u i prema navedenim naseljima, preporučuje se strogo  oprezna vožnja.

 

           GRADSKI  MOSTOVI:
 

Pročišćena dva gradska mosta:

1. Most Alije Izetbegovića, namjenjen za pješački i povremeno za motorni saobraćaj i

2. Most žrtava genocida u Srebrenici, namjenjen za pješački i motorni saobraćaj.

Zbog dosta ugaženog snijega na navedenim mostovima, preporučuje se strogo oprezna vožnja, posebno zbog nedovršenog čišćenja snijega sa pješačkih površina.

Za čišćenje snijega za Općinu Goražde angažovano 5 (pet) građevinskih mašina.

 

U Općini Pale – Prača danas su probijeni putni pravci prema selima:
 

Lunje, Brdarići (sa potrebnim ponavljanjem), Datelji (sa potrebnim ponavljanjem),

Donja Čemernica (sa potrebnim ponavljanjem) i Kaljani.

U toku je čišćenje puteva prema selima Prešnica i Gornja Vinča, (prohodni za pješački saobraćaj).

Nisu prohodni putni pravci prema selima: Petovići, Vražalice, Gornja Čemernica, Komrani, Gornji Datelji, dio Brdarića, Revidol, Preporišta.

Započinjanje čišćenja putnih pravaca prema ovim selima, planira se od sutra.

Prohodne ulice u Općini Pale – Prača su:

 

- Mahala, (l = 0,45 km),

- Ćemaluša, (l = 0,45 km) i

- Himze Sablje, (l = 0,15 km)

 

Zbog dosta ugaženog snijega u navedenim ulicama, preporučuje se strogo oprezna vožnja uz obaveznu upotrebu lanaca.

Za čišćenje snijega, Općina Pale – Prača angažovaće dodatnu mehanizaciju i

nastavlja rad sa 5 (pet) građevinskih mašina.

 

U Općini Foča – Ustikolina prohodni su svi lokalni putevi:
 

-         Osanica – Zebina šuma – Njuhe, (l=7,50 km),

-         Ustikolina – Kožetin,

-         Ustikolina – Cvilin, (l=2,50 km),

-         Ustikolina – Odžak, (l=2,00 km),

-         Ustikolina – Filipovići i

-         prema ”Zatvoru Ustikolina”

 

Od sutra se očekuje dodatno angažovanje mehanizacije firme ”Goraždeputevi” d.o.o. Goražde u području MZ Fočanska Jabuka, na putnim pravcima:

-         Jabuka – Dragovići – Grebak – Božanovići i

-         Zbič – Modro polje – Jabuka

 

Pristupni putevi Domu zdravlja, osnovnoj školi, Domu kulture i kasarni ”Kosova” su prohodni.

Zbog dosta ugaženog snijega na navedenim putevima, preporučuje se strogo oprezna vožnja.

Za čišćenje snijega za Općinu Foča – Ustikolina angažovane 2 (dvije) građevinske mašine.

 

ULICE  OPĆINE  GORAŽDE :
- koje su prohodne, ali sa suženim kolovozom i zaostalim ugaženim snijegom na kolovozu su:

Ferida Dizdarevića, (l = 0,66 km),
Zaima Imamovića, (l = 0,375 km),
Ruždije Islamagića-dio, (l = 0,30 km),
Agana Imamovića, (l = 0,65 km),
Bolnička, (l=0,60 km),
Maršala Tita, (l=0,40 km),
Višegradska, (l = 0,74 km),
Salih-bega Kuljuha, (l = 0,25 km),
Prve drinske brigade (Vitkovići), (l = 0,95 km),
Mevsuda Bajića Baje (Vitkovići), (l = 0,25 km),
Omladinska,
Ibrahima Čelika,
43-e drinske brigade,
Zdravstvenih radnika,
Ibrahima Popovića,
Braće Homoraša,
Srebrenička,
Žepska,
 

Poslije izvršenog čišćenja glavnih pristupnih puteva planira se i dalje čišćenje nekategorisanih puteva prema povratničkim naseljima (selima):

Završje, Gornje selo, Mravi, Biljin i Markovići od Glamoča.

Planiraju se i djelimično, prema raspoloživoj mehanizaciji, zajednički izvode radovi na rasčišćavanju snijega na putevima susjednih općina:

- Novo Goražde, (Kanlići, Bogdanići, Zorlaci, Pršeši, Bučje, Žuželo, Trebeško brdo,

Vlahovići),

- Foča, (Kozja Luka),

- Čajniče i

- Rudo

U navedenim ulicama, ostaje neophodno dalje čišćenje snijega sa pješačkih površina i odvoz mjestimično nagomilanog snijega tokom čišćenja.

Zbog dosta ugaženog snijega u navedenim ulicama, preporučuje se oprezna vožnja.

Uklonjen je snijeg sa parking prostora najznačajnijih privrednih subjekata u Općini Goražde, te djelimično sa autobuskih stajališta u gradskom području.

 

Službe za koordinaciju radova zimskog održavanja puteva:
 

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde,
tel.: 038-221-772

 

2. Kantonalni štab civilne zaštite,
tel.: 121

kontakt osoba, direktor, Ramo Živojević, tel.: 061-481-822

 

3. Služba za održavanje puteva Općine Goražde,
kontakt osoba, Mirhad Alihodžić, tel.: 061-330-509 i

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-228-651,

kontakt osoba, Meho Hubjer, tel.: 061-217-274

 

5. Služba za održavanje puteva Općine Foča – Ustikolina,
Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-518-108 i

kontakt osoba, Ermin Osmanspahić, tel.: 062-119-362

 

6. Služba za održavanje puteva Općine Pale – Prača,
Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-799-100 i

kontakt osoba, Munir Radača, tel.: 062-279-476

 

Izvođači radova zimskog održavanja puteva:
I  FIRME :
”GORAŽDEPUTEVI” d.d. Goražde,
na održavanju magistralnih i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-147,

kontakt osoba, Šemso Muharem, tel.: 061-183-103

 

”OKAC” d.o.o. Goražde
na održavanju regionalnog i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-222-207,

kontakt osoba, Haris Drljević, tel.:062-385-855

 

II  OPĆINSKA  KOMUNALNA  PREDUZEĆA :
 

JKP ”6 MART” d.o.o. Goražde,
na zimskom održavanju pješačkih saobraćajnica u Općini Goražde,

tel.: 038-221-126,

kontakt osoba, direktor Sadik Silajdžić, tel.: 061-206-436

 

JKP ”UŠĆE” d.o.o. Ustikolina,
na zimskom održavanju lokalnih puteva i pješačkih saobraćajnica u

Općini Foča – Ustikolina,

tel.: 038-518-564,

kontakt osoba, direktor, Rehad Alihodžić, tel.: 062-994-104

 

JKP ”PRAČA” d.o.o. Prača,
na zimskom održavanju lokalnog puta Prača – Datelji – Orahovice – Brzača,

kao i ulica i pješačkih saobraćajnica u Općini Pale – Prača,

tel.: 038-799-275,

kontakt osoba, Meho Brdarić, tel.: 061-136-980

(bpkgo.gov.ba)
Category: Razno | Views: 351 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus