Main » 2010 » December » 2 » Izvještaj Operativnog centra Civilne zaštite BPK-a Goražde sačinjen u 15,45 h
18:49
Izvještaj Operativnog centra Civilne zaštite BPK-a Goražde sačinjen u 15,45 h


Sa područja Općine Goražde :
Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite Općine Goražde u 15,10 h zabilježeno je sljedeće:
Stanje na području općine Goražde u odnosu na jutrošnji izvještaj nepromijenjeno.

Došlo je do pogoršanja situacije u MZ Ilovača, gdje je rijeka Osanica srušila dio porodično-stambenog objekta vlasništvo Mujagić Fadile.

Situacija je i dalje izuzetno teška na svim poplavljenim mjesnim zajednicama općine Goražde.

OŠCZ-e je u stalnom zasijedanju i vodi aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

U 14,00h je zakazan i sastanak sa svim predsjednicima MZ –a o daljnjem preuzimanju aktivnosti. Sve aktivirane jedinice i službe su na terenu.

HE Mratinje
Prema informacijama koje smo dobili u 11,55h iz HE „Mratinje" doći će do postepenog smanjenja ispuštanja viška vode iz akumulacionog jezera. Ispuštanje vode je smanjeno za 100 metara kubnih u sekundi, tako da se trenutno ispušta vode oko 700 metara kubnih u sekundi. Dobili smo obećanje da će odstupiti od normi i držat će veću kvotu akumulacije, bez obzira na veliki priliv vode zbog stanja u nizvodno poplavljenim područjima.

U 14.15h sati pristigla je nova informacija da se je protok vode smanjio na 580 metara kubnih u sekundi i da se je nivo rijeke Drine prema informaciji Šefa službe civilne zaštite općine Foča gospodina Čeda Zelovića, nivo rijeke Drine smanjen od 25 do 30 centimetara, pa je na osnovu toga moguće očekivati smanjenje vodostaja Drine i na našim općinama.

Sa područja općine Pale- Prača :
Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača u proteklih 24 sata zabilježeno je sljedeće:
Klizište u naselju Turkovići djelimično je sanirano, ali je i dalje aktivno i dolazi do novog obrušavanja. U toku jučerašnjeg dana oko 16,00 časova došlo je do izlijevanja rijeke Prače iz korita i plavljenja desetak stambenih kuća i pratećih objekata u mjestu Lunje.

Na regionalnom putu Prača-Goražde, u mjestu Srednje došlo je do pojave klizišta i saobraćaj je obustavljen za autobuse i teretna vozila.

Pojavilo se novo klizište na putnoj komunikaciji Prača-Brzača u mjestu Okuke, kojom prilikom je došlo do obrušavanja jedne trake puta u dužini 20 metara. Ekipa JKP ,,Prača" je na licu mjesta i prema informacijama koje smo dobili od Službe civilne zaštite, jedna traka puta je sanirana tako da je omogućen promet saobraćaja.

Rijeka Prača se u jutarnjim satima povukla u svoje korito i njen vodostaj je u blagom opadanju.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:
Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina u 14,30 sati zabilježeno je sljedeće:
Opadanjem nivoa rijeke Drine ugroženost visećeg mosta je smanjena.

Nivo rijeke Drine je za nekih 80 cm niži u odnosu na jutros.

Kad je u pitanju stanje poplavljenih objekata, objekti su još uvijek polavljeni, ali kako se smanjuje nivo vode tako se i smanjuje nivo ugroženosti tih objekata. Porodice koje su evakuisane u toku jučerašnjeg dana još uvijek su izvan svojih objekata i njihov povratak u objekte još uvijek nije planiran, jer su još uvijek poplavljene prizemne prostorije tih objekata.

Gumenim čamcem vrši se prijevoz stanovništva sa ugroženog područja MZ Cvilin prema središtu grada Ustikolina. Na ugroženom području nije bilo hitnih slučajeva niti je bilo zahtjeva za medicinskom intervencijom.

U užem dijelu grada Ustikoline uspostavljen je dovod električne energije koji je jutros bio u prekidu.

(Vlada BPK-a Goražde)
Category: Razno | Views: 404 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus