Main » 2014 » September » 2 » Ministar pravde najavio tužbu protiv policijskog komesara MUP-a BPK
23:15
Ministar pravde najavio tužbu protiv policijskog komesara MUP-a BPK

Ministar pravde BPK Goražde Admir Pozderović (A-SDA) najavio je žalbu policijskom odboru, te dostavljenje informacije nadležnom Tužilaštvu protiv policijskog komesara BPK Ešefa Hurića, nakon poništavanja konkursa za prijem policajaca i mlađih inspektora u MUP BPK. Pozderović tvrdi da postoje indicije kako je Hurić prekoračio ovlaštenja i zloupotrijebio položaj, jer je komisija za izbor kandidata trebala okončati svoj posao, a tek nakon toga bio bi otvoren period za žalbe.  

- Izjava komesara, u kojoj medijima kaže da na osnovu usmenih pritužbi građana donosi odluku o poništenju, je pravni nonsens. Vi ćete po kuloarima čuti da su se određeni politički autoriteti iz Vlade i Skupštine upleli kada su vidjeli imena koja su prošla, a koja nisu po njihovoj volji i izboru – kazao je Pozderović. 

Odgovarajući na naše pitanje on ističe kako ove aktivnosti ne poduzima zbog toga što je među njima i njegov sin, već zbog svih 15 kandidata koji su, prema rezultatima pojedinih testova, bili u vrhu liste za prijem. Svoje nezadovoljstvo oni su izrazili spontanim okupljanjem u Omladinskoj ulici. - Ni kandidati ne znaju šta se tačno dogodilo. Preko medija smo saznali da je konkurs poništen. Očekujemo da nam objasne, dostave nam odluku, jer trudili smo se. Od maja smo tu, više od 270 kandidata je bilo, a odluka je donijeta preko noći, nakon svih testiranja – kazala je Džihana Šovšić. 

Komesar Hurić ostaje pri svojoj odluci, navodeći kako su joj prethodile usmene pritužbe pojedinih kandidata i građana. Neke od njih odnosile su se na to da niko od članova komisije nije bio kvalificiran da ocjenjuje pismene radove kandidata.  - Od njih pet u komisiji nemamo profesora bosanskog jezika koji će valjano ocijeniti pisani rad kandidata – kazao je Hurić. Dodaje da je angažman profesora, u svojstvu spoljnog saradnika, bio predviđen planom i programom testiranja kandidata, kojeg je sačinio komesar, a kojeg komisija nije ispoštovala. 

- Upozorili smo komesara da mu ta odredba nije u skladu sa pravilnikom i zakonom, da izvrši izmjenu tog plana, što nije učinjeno. Komisija je odlučila da treba primjenjivati zakon i pravilnik, a ne plan i program kojeg je donio komesar. Odgovorno tvrdimo da je komisija od prvog do zadnjeg dana svog rada isključivo poštovala zakon i pravilnik o načinu testiranja i bodovanja kandidata – kazao je Nermin Džambegović, član Komisije. 

Zapošljavanje u MUP-u BPK Goražde, koje je nedavno predstavljano kao „potpuno transparentno“, tako je neslavno okončano. Zbog izostanka angažmana profesora bosanskog jezika, uticaja „političkih autoriteta“ ili zbog toga što je broj onih koji su imali svoje favorite bio mnogo veći od 15 otvorenih pozicija. 

Avaz

Category: Goražde | Views: 501 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus