Main » 2014 » April » 2 » Ministar Zijad Briga pozvao boračku populacija da se prijave na objavljene javne pozive
17:51
Ministar Zijad Briga pozvao boračku populacija da se prijave na objavljene javne pozive

Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde objavilo je javni poziv za dodjelu 42 stambene jedinice u naselju Vitkovići namijenjene pripadnicima boračke populacije.

Na današnjoj press konferenciji ministar za boračka pitanja Zijad Briga upoznao je javnost o prednostima apliciranja na ovaj javni poziv te uslovima i načinu dodjele stambenih jedinica.

Ministarstvo za boračka pitanja je uradilo pravilnike za dodjelu ovih stambenih jedinica. U komisiji koju imenuje ministar, pored predstavnika Ministarstva za boračka pitanja biće i dva predstavnika boračke populacije koja predlože boračka udruženja. Komisija će imati zadatak da na osnovu pristiglih aplikacija sačini rang listu prioriteta.

Cilj ministarstva je da nepristrasno i na zakonit način utvrdi stvarne potrebe boračke populacije za rješavanjem stambenog pitanja, ističe ministar Briga.

„Putem ovog javnog poziva dobićemo jednu listu koja će nam dati tačnu sliku potreba za stambenim jedinicama. Nadam se da će ova Vlada biti prva koja može riješiti pitanje stambene problematike boračke populacije u potpunosti. U prethodnom periodu, Ministarstvo za boračka pitanja uz pomoć Vlade BPK Goražde nastojalo je da pitanje stambene problematike za djecu bez oba roditelja i porodice sa više poginulih riješi dodjelom stambenih jedinica bez nakanade. Nastavićemo sa tom praksom i ubuduće,  te gledati da sve porodice koje imaju potrebu za rješavanjem stambenog problema adekvatno riješimo“- kazao je Zijad Briga.

Pored zainteresovanih za dodjelu stambenih jedinica, veliki broj zahtjeva je i za pomoć u sanaciji i djelimičnoj rekonstrukciji postojećih stambenih jedinica. U Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde ističu da će bez obzira na složenu finansijsku situaciju u skorijem periodu naći sredstva da pomognu tim porodicama.

Javni poziv za dodjelu stambenih jedinica u naselju Vitkovići otvoren je do 08.aprila 2014.godine.

Ministarstvo za boračka pitanja objavilo je i Javni oglas za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata boračkih udruženja za 2014.godinu, koji se odnose na tekovine rata 1992-1995.godina. Pravo učešća po ovom Javnom oglasu imaju boračka udruženja čija se redovna djelatnost finansira iz Budžeta Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, kao i udruženja koja se ne sufinansiraju iz ovog budžeta. Takođe, pravo učešća imaju i udruženja, klubovi i sportska društva koja organizuju manifestacije i memorijalne turnire kao i druge aktivnosti vezane za boračku populaciju (uključujući rad sa djecom iz boračke populacije), kao i sportisti pojedinci, pripadnici boračke populacije za učestvovanje na značajnim takmičenjima.

Vrijednost programa je 395.000 KM, a njegova realizacija će se odvijati u skladu sa raspoloživim sredstvima i u skladu sa kvalitetom kandidovanog projekta koji bude po javnom pozivu dostavljen Ministarstvu za boračka pitanja.

“ Na javni poziv mogu aplicirati sva boračka udruženja i nevladine organizacije sa projektima koji se odnose na poboljšanje statusa, prvenstveno boračke populacije. Težište u ovom periodu koji je izuzetno težak usmjerićemo na poboljšanje socijalno-ekonomskog statusa boraca. Predviđena su takođe i sredstva za finansiranje projekata za obilježavanje značajnih događaja i datuma koji su utvrđeni skupštinskom odlukom i definisani Kalendarom”- naglasio je ministar za boračka pitanja Zijad Briga.

Javni poziv otvoren je 15 dana.

(bpkg.gov.ba)

Category: Goražde | Views: 358 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus