Main » 2013 » December » 17 » Općina Goražde nastavlja aktivnosti za sticanje statusa grada
21:51
Općina Goražde nastavlja aktivnosti za sticanje statusa grada

Nakon što je Federalno ministarstvo pravde pokrenulo normativne aktivnosti vezane za proglašenje određenog broja općina u status grada, Općina Goražde na čelu sa načelnikom mr. Muhamedom Ramovićem u mjesecu junu ove godine pokrenula je neophodne aktivnosti za kandidaturu naše Općine za dobijanje statusa grada. U okviru procedure, Komisija za statutarna pitanja i propise Općinskog vijeća Općine Goražde, bila je dužna da provede javne rasprave na pomenutu temu, nakon čega bi se donijela Odluka Vijeća i na osnovu nje Federalni parlament treba donijeti federalni Zakon kojim će biti uspostavljen Grad Goražde.

Razlozi za donošenje ove Odluke proizilaze iz činjenice da Općina Goražde svakim danom teži ka tome da postane najrazvijeni industrijski grad, sa sve većim brojem stanovnika, a i prisutni trendovi u Općini ukazuju na potrebu promjene statusa u grad kao jedinicu lokalne samouprave sa jačim društvenim i političkim uticajem.

Status Grada za Goražde označava direktnu mogućnost pristupa Europskim fondovima za razvoj gradova (Evropski fond za regionalni razvoj ERDF) čija sredstva iznose oko 300 miliona eura. Očekuje se da će dio ovih sredstava biti usmjeren u izgradnju infrastrukture neophodne za proširenje industrijskih zona i razvoj privrede Goražda. Goraždu bi status Grada omogućio da u budućnosti parira jakim centrima, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji.

Također treba naglsiti da Član 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/06), definira: „Grad je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva.

U smislu ovoga Člana, pravni osnov za donošenje ove Odluke predstavljaju odredbe člana 5 stav 3 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl.novine 49/06) prema kojem je „grad sjedište kantona bez obzira na ispunjavanje propisanih uslova."

Osim Općine Goražde, u pomenutom procesu za sticanje statusa grada učestvuju i općine Široki Brijeg, Travnik, Bihać, Zenica, Tuzla, Orašje i Livno s tim da je na sjednici održanoj 12.12.2013. godine Vlada Federacije BiH utvrdila i Parlamenetu FBiH po skraćenom postupku uputila četiri Prijedloga zakona kojima se sadašnje općine Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg uspostavljaju kao gradovi.

''Mi smo već imali jedan sastanak u toku mjeseca juna sa federalnim ministrom za pravdu Zoranom Mikulićem i premijerom  Federacije BiH, Nerminom Nikšićem na kome smo razgovarali da osam općina koje su sjedište kantona dobiju status grada. Općina Goražde ispunjava uslove obzirom da ima 10.000 stanovnika u užem jezgru grada, a i sjedište je Kantona i na bazi toga predložio sam Općinskom vijeću Općine Goražde da se pokrene procedura za donošenje Odluke da budući status Općine Goražde bude status Grada Goražde. Na devetoj redovnoj sjednici Vijeća Odluka je predložena u nacrtu, nakon čega je Vijeće donijelo odluku da se provedu javne rasprave u okviru kojih bi se građani izjasnili o pomenutoj temi. Ovu Odluku ću ponovo predložiti kao tačku dnevnog reda u okviru 13. redovne sjednice Općinskog vijeća i nadam se da će vijećnici imati razumjevanja te je jednoglasno usvojiti. Višestruke su koristi jer status Grada bi nam dao prednosti prilikom kandidovanja projekata prema međunarodnim donatorima i prilikom stvaranja partnerstava sa gradovima u okruženju i šire. Osim toga, sa psihološkog aspekta gledano, sam naziv Grad Goražde će pozitivno djelovati na sve stanovnike, a čak i više za domaće i strane investitore. Obzirom da se radi o zaista bitnoj aktivnosti i da njenim završetkom naša jedinica lokalne samouprave stiče daleko bolji status i dobija na većem značaju kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i u odnosima prema međunarodnim organizacijama i partnerima, smatramo da su aktivnosti po ovom pitanju hitne i prioritetne.'' – naglasio je načelnik Općine Goražde, mr. Muhamed Ramović.

(gorazde.ba)
Category: Goražde | Views: 248 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus