Main » 2013 » Juli » 18 » Općina Goražde provodi aktivnosti i pripreme za popis stanovništva 2013 godine
12:58
Općina Goražde provodi aktivnosti i pripreme za popis stanovništva 2013 godine

U skladu sa aktivnostima koje prethode popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini u 2013. godini, na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, Popisna komisija Općine Goražde objavila je Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje općine Goražde. Ovim Javnim pozivom Popisna komisija Općine Goražde poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine na području općine Goražde.

Tim povodom, načelnik Općine Goražde mr. Muhamed Ramović je kazao - „Općina Goražde imala je privilegiju da radi testni popis i mi smo spremno dočekali aktivnosti oko popisa. U skladu sa Zakonom formirana je komisija koja je izvršila selekciju i predložila četiri člana općinskoj komisiji i svi narodi su ravnopravno zastupljeni. Taj prijedlog naišao je na odobravanje i jednoglasnu  odluku Vijeća i nakon toga, mi smo počeli sa aktivnostima. Od 10. jula otvoren je i konkurs za popisivače i instruktore i traje do 31. jula. Imaćemo 249 popisnih krugova i računamo da imamo 9.148 porodica. Što se tiče naše Općine, predviđeno je da imamo 16 instruktora i 140 popisivača. Naravno, proporcionalno su zastupljeni svi narodi po popisu iz 1991. godine. Sa današnjim danom prijavljeno je 50 osoba za mjesto instruktura i 171 osoba za popisivače. Oni će biti odabrani nakon testova koje urade i tako će se i bodovati. Na komisiju nema niko uticaj, rade samostalno i stalo nam je da izberu najodgovornije popisivače. Oni koji budu izabrani će se educirati i moramo učiniti sve da od 01. do 15. oktobra budemo spremni. Svi koji imaju želju i smatraju da mogu odgovoriti zadatku i da će biti slobodni zbog drugih obaveza u tom periodu, pozivamo ih da se prijave. Sve svoje kapacitete smo stavili na raspolaganje popisivačima i mi ćemo ih maksimalno podržati kada bude potrebno koristiti vozila, prostor, računare, i sve ono što je potrebno komisiji."

(gorazde.ba)
Category: Goražde | Views: 298 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus