Main » 2013 » December » 10 » Općina Goražde raspisala javne pozive za finansiranje projekta za sport, kulturu udruženja, i pojedince i mlade u 2014 godini
17:55
Općina Goražde raspisala javne pozive za finansiranje projekta za sport, kulturu udruženja, i pojedince i mlade u 2014 godini

Na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i postupka dodjele finansijskih sredstava za sport, kulturu, udruženja i pojedince i Odluke o utvrđivanju kriterija, načinu i postupku dodjele finansijskih sredstava organizacijama i pojedincima za projekte mladih, Općina Goražde raspisala je Javne pozive za dodjelu sredstava za finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja  i pojedince u 2014. godini i za dodjelu finansijskih sredstava organizacijama i pojedincima za projekte mladih za 2014. godinu. Riječ je o javnim pozivima koje je Općina Goražde raspisivala i prethodnih godina u skladu sa izraženim Javnim interesom.

''Kao i svake godine evo došlo je vrijeme da se u skladu s našim strateškim i programskim dokumentima iz ovih oblasti raspiše Javni poziv u tekućoj za narednu budžetsku godinu. Tako je slučaj i ovaj put vezano za Javni poziv za finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedinaca. Čisto finansijski gledano sa strane kodova iz ove oblasti iznos koji je planiran za ove namjene ponavljam za sport, kulturu, udruženja i pojedince za njihove aktivnosti i projekte u 2014. godini je preko 70. 000,00 KM, a s druge strane za projekte i aktivnosti mladih koji će se implementirati u 2014. godini Budžetom je planiran iznos od 15.000,00 KM s tim da treba naglasiti da je krovna asocijacija naših goraždanskih udruženja mladih Vijeće mladih zajedno sa Općinom Goražde i Fondacijom Mozaik potpisala protokol o saradnji na realzaciji projekata mladih na području naše općine. Vezano za javni interes koji su izražen u oblasti sporta ove godine je rukomet jer imajući u vidu da su oba naša rukometna kluba i muški i ženski članovi Premijer lige tako da će javni interes Općine Goražde biti vezan za pomenuta dva kluba, a s druge strane javni interes u oblasti projekata za mlade su definisani u skladu sa Strategijom razvoja omladinske politike do 2014. godine i to u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, informisanja, socijalne i zdravstvene zaštite, sporta, kulture i mladih. Raspisivanjem pomenutih javnih poziva Općina Goražde nastoji da u skladu sa svojim skromnim finasijskim mogućnostima ne prekine finasiranje aktivnosti projekata nevladinog sektora na području naše lokalne zajednice. Na kraju treba istaći da zainteresovani mogu naći Javni poziv na web stranici Općine Goražde, Oglasnoj ploči Općine, a isti je emitovan i u programu RTVBPK. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.'' – naglasio je šef Službe za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove Općine Goražde, Sanid Zirak.

Javni poziv dostupan u PDF formatu.


(gorazde.ba)
Category: Goražde | Views: 298 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus