Main » 2014 » Maj » 20 » Po jedna KM dnevno iz toplog obroka svakog budžetskog korisnika u Fond za nastradale u poplavama
12:00
Po jedna KM dnevno iz toplog obroka svakog budžetskog korisnika u Fond za nastradale u poplavama

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Goražde danas je donijela odluku da se naknada za topli obrok svih budžetskih korisnika za mjesec maj umanji  sa 8,00 na 7,00 KM po jednom radnom danu. Razlika od 1,00 KM dnevno izdvojiće se u Fond za pomoć stanovništvu poplavljenih područja.

O tome gdje će biti upućena prikupljena sredstva Vlada će se odrediti naknadno, a ova odluka donesena je s ciljem interventne pomoći i solidarnosti svih uposlenih u kantonalnim organima uprave sa ugroženim stanovnicima u poplavljenim područjima širom Bosne i Hercegovine.

Vlada je prihvatila odluku o radnoj obavezi budžetskih korisnika, koja podrazumijeva radno angažovanje na pomoći stradalima u poplavama.

(bpkg.gov.ba)

Category: Goražde | Views: 299 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus