Main » 2010 » December » 5 » REDOVNI IZVJEŠTAJ ZA 05.12.2010.
22:08
REDOVNI IZVJEŠTAJ ZA 05.12.2010.


Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća proteklih 12 sati zabilježeno je sljedeće:

Vodostaj rijeke Drine zabilježen u proteklih dvanaest sati je u blagom opadanju i preme mjerenjima na mjernom mjestu u gradu u 07,00 sati je iznosio 280 cm.
Prema podacima koje smo dobili od Federalnog operativnog centra, a koje im je proslijedio Državni OKC, ispuštanje viška vode iz akumulacionog jezera HE Mratinje je konstantan od 14,00h dana 04.12.2010.godine do 07,00h dana 05.12.2010. godine i on iznosi 482 m3 /s.
Prema zadnjoj informaciji koju smo dobili u 08,45h, ispuštanje vode iz HE Mratinje iznosilo je 570m3 /s, i ta količina ispuštanja vode će se zadržati i u naredna dva do tri sata.

Sa područja Općine Goražde :

Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Goražde, u proteklih 12 sati zabilježeno je sljedeće:
Vodostaj rijeke Drine je u blagom opadanju i prema mjerenju u mjernom mjestu u gradu u 07,00 sati iznosi 280 cm.
Za današnji dan planirane su aktivnosti na ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija, čišćenje nanosa mulja, spiranje ulica, pročićšavanje propusnih kanala i šahtova i u tu svrhu aktivirane su jedinice Službe civilne zaštite, omladinska udruženja kao i dobrovoljci. Djelimično su otklonjeni problemi i telekomunikacijskom sistemu. Voda iz gradskog vodovoda i dalje nije za piće. Snabdijevanje električnom energijom je redovno, osim dijelova područja koja su poplavljena.
OŠCZ –e je u stalnom zasjedanju, radi na terenu i vodi aktivnosti u cilju zaštite i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.


Sa područja općine Foča-Ustikolina:

Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina, u proteklih 12 sati zabilježeno je sljedeće:
Trenutni vodostaj rijeke Drine u odnosu na posljednje izvještavanje je u blagom opadanju. Na ugroženim područjima poduzimaju se aktivnosti na čišćenju objekata koji su bili zahvaćeni poplavama. Na području MZ Cvilin izvršen je obilazak poplavljenog područja i obezbjeđena pomoć u hrani za jednu evakuisanu porodicu.
U toku dana, predstavnici Vlade BPK-a sa saradnicima obišli su ugrožena područja i sagledali trenutnu situaciju sa posebnim akcentom na zaštitu i kontorolu visećeg mosta preko rijeke Drine, koji povezuje uže gradsko područje Ustikoline i MZ Cvilin.
U toku dana dopremljena je određena količina opreme i hrane iz Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde za potrebe ugroženog stanovnišva.
Putna komunikacija Cvilin-Kožetin je i dalje u prekidu. Vodosnabdijevanje i isporuka električne energije stanovništvu općine odvija se bez poteškoća.

Sa područja općine Pale- Prača :

Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača u posljednjih 6 sati zabilježeno je sljedeće:
Na području općine Pale – Prača cjelokupno stanje je identično kao u prethodnom izvještavanju, s tim da se naglašava da je vodostaj rijeke Prače u blagom porastu kao i vodostaj potoka, ali trenutno nema opasnosti od izljevanja.


(Vlada BPK-a Goražde)
Category: Razno | Views: 307 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus