Main » 2010 » December » 5 » Rijeka Drina u blagom opadanju
15:44
Rijeka Drina u blagom opadanju


Vodostaj rijeke Drine je u blagom opadanju, saopćio je Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite.

Zadnje mjerenje nivoa rijeke, jutros u 7.00 sati, iznosi 280 cm, što je za 30 cm niže od mjerenja jučer u 12.00 sati. Ispuštanje viška vode iz HE Mratinje - R Crna Gora je konstantan i on iznosi 482 m3/s.

Za današnji dan planirane su aktivnosti na ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija, čišćenje nanosa mulja, spiranje ulica, pročišćavanje propusnih kanala i šahtova i u tu svrhu aktivirane su jedinice službe civilne zaštite, omladinska udruženja kao i dobrovoljci.

Djelomično su otklonjeni problemi u telekomunikacijskom sistemu. Voda iz gradskog vodovoda i dalje nije za piće.

Snabdijevanje električnom energijom je redovno, osim dijelova područja koja su poplavljenja jer za to nisu stvoreni uslovi.

Općine Pale- Prača
Na području općine vodostaj rijeke Prače je u blagom porastu kao i vodostaj potoka, ali trenutno nema opasnosti od izljevanja.

Općine Foča-Ustikolina
Vodostaj rijeke Drine je u blagom opadanju. Na ugroženim područjima poduzimaju se aktivnosti na čišćenju objekata koji su bili zahvaćeni poplavama.

U toku dana predstavnici vlade BPK-a su sa saradnicima obišli ugrožena područja i sagledali trenutnu situaciju sa posebnim akcentom na zaštiti i kontroli visećeg mosta preko rijeke Drine koji povezuje uže gradsko područje Ustikoline i MZ Cvilin. U toku dana dopremljena je određena količina opreme i hrane iz Direkcije robnih rezervi BPK-a za potrebe ugroženog stanovništva. Putna komunikacija Cvilin - Kožetin je i dalje u prekidu.

(sarajevo-x)
Category: Razno | Views: 300 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus