Main » 2012 » Februar » 5 » Sa današnje sjednice Vlade BPK-a: Utvrđeni prioritetni zadaci
20:58
Sa današnje sjednice Vlade BPK-a: Utvrđeni prioritetni zadaci

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je ponovo zasjedala. Na sjednici kojoj su prisustvovali i direktori kantonalne Uprave civilne zaštite, Direkcije za ceste i Direkcije robnih rezervi, razmatrana je trenutna situacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te utvrđeni dalji prioriteti i mjere u rješavanju problema koje su stanovništvu ovog kantona izazvale obilne snježne padavine.

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Azra Kuljuh informisala je Vladu o aktivnostima koje je poduzelo ovo ministarstvo u dopremanju hrane i lijekova  najugroženijim građanima u MZ Orahovica i Faočići. Posebna teška situacija je i sa povratnicima u udaljenim selima u okolnim općinama Republike Srpske kojima će se uz pomoć Regionalnog odbora za povratak u Jugoistočnu Bosnu, takođe, dopremiti paketi hrane. Sve aktivnosti, kako je dogovoreno, vodiće se u koordinaciji sa Ministarstvom za boračka pitanja, koje je još sinoć održalo sastanak sa udruženjima šehida i poginulih boraca i RVI i sačinilo spisak svojih najugroženijih članova. Pomoć ovim porodicama nastajaće se dopremiti, takođe, u toku današnjeg dana.

Danas je obezbijeđen prijevoz do Sarajeva za sve pacijente kojima je potrebna dijaliza. Razmotrena je takođe i situacija sa gorivom u Kantonalnoj bolnici i Domu za stara lica, koje je na minimumu,  te utvrđene mjere za obezbjeđenje energenata ovim ustanovama. Vlada je na današnjoj sjednici odobrila i 1000 litara nafte JKP „6.mart".  Po 500 litara nafte odobreno je JKP Ušće u Ustikolini  i JKP „Prača „ a po 100 litara Regionalnom odboru za povratak u Jugoistočnu Bosnu i Crvenom križu Goražde.

Izvještaj o prohodnosti magistralnih i regionalnih puteva, te o aktivnostima koje se poduzimaju na gradskom i ruralnom području u obezbjeđenju normalne komunikacije podnijela je i direktorica Direkcije za ceste Izeta Jahić. Putni pravac Potkozara-Goražde-Prača, preko Hranjena je prohodan i radi se na proširenju trake za mimoilaženje vozila. Vode se aktivnosti na pročišćavanju puta Ilovača-Brzača- Orahovice-Prača i očekivanja su da će ovaj put u toku dana biti prohodan. Prema riječima direktorice Jahić, danas će se održati i sastanak sa svim izvođačima radovima, kako bi se razmotrilo stanje na terenu te utvrdile njihove potrebe.

Na sjednici je posebno razmatrano i stanje u privrednim preduzećima na području kantona te dogovoreni dalji koraci u obezbjeđenju uslova za njihov normalan rad, posebno kad je riječ o prijevozu robe, te o raščišćavanju industrijskih zona.

Ovom prilikom upućen je i apel uposlenima u javnim institucijama i upravama da i oni takođe daju svoj doprinos u rašćišćavanju prostora ispred objekata u kojima rade.

Vlada je u stalnom kontaktu sa kantonalnom Upravom za civilnu zaštitu i općinskim štabima civilne zaštite, kao i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i prati stanje na terenu te će u skladu sa novonastalom situaocjom i dalje preduzimati sve neophodne mjere na zaštiti stanovništva Bosansko-podrinjskog kantona i povratnika u susjednim općinama Republike Srpske, istaknuto je na današnjoj sjednici Vlade.

Nakon sjednice, članovi Vlade uputili su se u obilazak općina u sastavu kantona kako bi se na licu mjesta upoznali sa konkretnim problemima građana.

(bpk.gov.ba)
Category: Razno | Views: 310 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus