Main » 2014 » Februar » 17 » Saudijski fond odobrio kredit Općini Goražde
19:43
Saudijski fond odobrio kredit Općini Goražde

Delegacija Općine Goražde predvođena Načelnikom dr.sci. Muhamedom Ramovićem i saradnicima, te predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva finansija F BiH, na poziv Saudijskog fonda za razvoj, boravila je tokom prethodne sedmice u Saudijskoj Arabiji odnosno Rijadu. Odlazak delegacije prethodno  je odobrilo i Općinsko vijeće Općine Goražde koje je na 14. redovnoj sjednici održanoj 30.01.2014. godine usvojilo Odluku o odobravanju službenog puta delegaciji ispred Općine Goražde na čelu sa Načelnikom Ramovićem. Na sastanku u Rijadu pomenuta delegacija sa predstavnicima Saudijskog fonda za razvoj pregovarala je o detaljima  nacrta kreditnog aranžmana za  implementaciju projekata razvoja infrastrukture  u Općini Goražde što je neophodna procedura kako bi se raspravilo o svim dijelovima aranžmana prije potpisivanja ugovora. Sastanku u Rijadu je prisustvovao i jedan od generalnih direktora Fonda, NJ.E. Eng. Hasan Al-Mahdi Al-Attas, koji je pohvalio napore Općine i sve aktivnosti koje su do sada preduzete i i zaželio sreću pri implementaciji projekata.

Povodom ovoga događaja, danas je u Maloj sali Općine Goražde upriličen sastanak delegacije sa članovima Kreditnog odbora Općine Goražde kako bi se upoznali sa detaljima vezanim za sastanak u Rijadu.

Načelnik Općine Goražde dr. sci. Muhamed Ramović govoreći o detaljima vezanim za putovanje u Saudijsku Arabiju u izjavi za  medije je kazao: ''Prvo što smo uradili po povratku iz Saudijske Arabije, jeste da smo sve pomoćnike načelnika i članove Kreditnog odbora informisali o putu u Saudijskoj Arabiji i o uspjehu koji  je postignut. Zajedno sa predstavnicima Državnog ministarstva za finansije i trezor i Federalnog ministarstva za finansije, delegacija Općine Goražde, čije putovanje je Općinsko vijeće odobrilo na posljednjoj sjednici, uspjela je napraviti jedan zaista vrijedan posao, a to je  da je  Saudijski fond prihvatio prijedlog Općine Goražde  i odobrio  najpovoljniji kredit koji je moguće dobiti, kredit u iznosu od 6.000.000,00 američkih dolara sa minimalnom kamatnom stopom. Ono što  je veoma interesantno  i jako dobro je da je kredit sa grace periodom od 5 godina, da je  kamatna stopa svega 2 %, a primjera radi  da smo u uzeli komercijalni kredit sa kamatnom stopom od 7 % dali bismo isto toliko kamate za 25 godina koliko je  sam iznos kredita. Dobili smo najpovoljniju kamatu, to su zapravo samo troškovi administracije jer će iz Saudijskog fonda  vršiti  nadzor i pratit će realizaciju projekata, kao što prate  u svim zemljama odnosno u oko 80 zemalja u kojima realizuju projekte. Vrlo je važno napomenuti da je kredit na 25 godina i da se vrši povrat PDV-a i s te strane da će Općina Goražde će ponovo imati 1.530.000,00 KM povrata od PDV-a obzirom da je sporazum između BiH i Saudijske Arabije tako sačinjen i mi smo jako sretni zbog ovog projekta. U narednim  danima potrebno je da Općinsko vijeće donese još jednu Odluku, zatim da Federalno  ministarstvo provede procedure i predloži Vladi Federacije sve neophodne aktivnosti, Federalnom i Državnom Parlamentu,  a zatim Predsjedništvu i time bi se stvorili uslovi za potpisivanje. Što se tiče Saudijskog fonda, oni su Odluku donijeli i čekaju sve naše procedure koje će potrajati sigurno sedam-osam mjeseci dok se sve provede, a onda će predstavnici Saudijskog fonda doći i zvanično potpisati sa Predsjedništvom i sa gosp. Bevandom Ugovor o zaduživanju BiH u iznosu od 6.000.000,00 dolara namjenskih za infrastrukturu u Općini Goražde.

Drago  mi je što se u tome uspjelo, što je Općinsko vijeće Goražde imalo razumjevanje za sve ovo, da su jednoglasno se odlučili za ovakav aranžman. Veoma smo sretni  da  će konačno biti zamijenjene cijevi sekundarne vodovodne mreže, da se ovaj gubitak od 70 % konačno anulira i da će se ići sa rekonstrukcijom i modernizacijom puteva koji su predviđeni  programom ovog kredita, te da će se graditi  i most u Vitkovićima koji će otvoriti desnu obalu Drine i olakšati povratnicima, ali i doprinijeti razvoju nove, pete industrijske zone u Vitkovićima.  Dakle, ono što je najvažnije jeste da  sredstva neće ići preko Općine,  što je jako dobro, kao i dosadašnji projekti koje smo radili  sa Turskom, sa Svjetskom bankom, sve će ići preko Države i preko firmi koje će izvoditi radove. Općina je ovdje samo servis koji sve treba da pripremi. Imamo gotove projekte, i mislim u narednih 7-8 mjeseci da se ovo realno ne može sve završiti zbog  Vlada, Parlamenta, Predsjedništva, određivanja termina potpisivanja,  ali odmah će  po potpisivanju sva sredstva biti operativna.''

Na pregovorima u Rijadu govorilo se o svakom pojedinom dijelu Ugovora o zaduživanju koji će biti potpisan naknadno, a za svaki projekat koji se bude implementirao, saglasnost daje Općinsko vijeće Općine Goražde. Kada su u pitanju sredstva iz Fonda namijenjena za implementaciju ovih projekata, povlačenje će se vršiti na način da će Fond isplaćivati svaku pojedinu fakturu izvođačima radova, tako da Općina neće biti u mogućnosti samostalno raspolagati sredstvima.

Ono što također treba istaći jeste činjenica da je naša Općina jedna od samo nekoliko općina u Bosni i Hercegovini koja je uopće dobila mogućnost da kroz rigorozne procedure predstavi svoje projekte i na taj način zatraži asistenciju ovoga Fonda. Sredstva u iznosu 6.000.000,00 američkih dolara će kako smo prethodno napomenuli, biti usmjerena u realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata, a razdoblje trajanja pomenutog kredita je dvadeset i pet godina, uključujući grace period i minimalnu kamatnu stopu. Dodatna pogodnost ogleda se u tome što će biti izvršen povrat novca od PDV-a, tako da je to nova šansa za ulaganje u najprioritetnije projekte. Ukoliko svi pripremni poslovi budu izvršeni u kratkom vremenskom periodu i sve Odluke budu usvojene, početak implementacije projekata se očekuje već do kraja godine.

(gorazde.ba)
Category: Goražde | Views: 582 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus