Main » 2014 » Maj » 15 » Stabilizuje se situacija u BPK Goražde
17:21
Stabilizuje se situacija u BPK Goražde

Prema podacima Kantonalnog Operativnog centra, situacija na području BPK Goražde se stabilizuje.

Usljed manjih padavina došlo je i do smanjenja vodostaja na ovom području.

U Općini Pale u FBIH gdje je situacija bila najkritičnija, nivo rijeke Prače je u blagom opadanju tako da je u odnosu na jučerašnji dan manji za oko pola metra. Još uvijek je sedam stambenih objekata u naselju Pijesti-Lunje ugroženo. Ekipe civilne zaštite su od jutros na terenu i rade na sprečavanju daljnjeg plavljenja i sanaciji od poplava.

Na lokalnom putu Prača-Brdarići postoji opasnost od odrona velike stijene iznad ovog putnog pravca, pa je zbog bezbjednosti ovaj lokalni putni pravac zatvoren za saobraćaj do daljnjeg.

Vodostaj rijeke Drine u Goraždu jutros u 05,00 sati iznosio je 155 centimetara, tako da je trenutno u blagom opadanju.

U naselju Kolonija potkopan je most za pješake na Podhranjenskom potoku koji je prijetio rušenjem u korito i tako bi promijenio tok potoka i tako ugrozio nekoliko stambenih objekata nizvodno. Brzom intervencijom službe civilne zaštite koja je angažovala mašinu firme ,,Okac d.o.o.“ , konstrukcija ovog mosta je uklonjena iz korita, a samim tim i opasnost plavljenja pomenutih objekata.

Na putnom pravcu Goražde-Ilovača-Orahovice na području MZ Faočići, u naselju Brzača pomenuti putni pravac je prekinut.

Ekipe CZ-e su na terenu i rade na otčepljenju propusta, usljed čega je ovaj put prekinut. U MZ Berič, u selu Pijesak iznad kuće Subašić Derviša pojavilo se klizište.

U MZ Mravinjac usljed povećanja nivoa rijeke Ocke došlo je do urušavnja postojećeg korita rijeke, te prijeti ugrožavanju stambenih objekata. Ekipe civilne zaštite i profesionalne vatrogasne jedinice općine Goražde su stalno na terenu i prate stanje.

Na regionalnom putu R-448 Podkozara- Goražde-Hranjen-Hrenovica kod mjesta Rorovi došlo je do odrona zemljišta tako da se saobraćaj na ovoj dionici odvija jednom kolovoznom trakom.

U Općini Foča u Federaciji BIH općinska služba civilne zaštite je u saradnji sa JKP ,,Ušće“ izvršila čišćenje propusta i odvodnih kanala u naselju Njuhe te tako riješila problem usljed kojeg su bila ugrožena dva stambena objekta. Usljed velikih kišnih padavina većina lokalnih puteva na području ove općine je oštećeno.

Operativni centar BPK Goražde u kontaktu je i sa HE „Mratinje“ odakle ističu da visina akumulacije nije kritična, tako da do kritične tačke ima oko 5 do 6 metara. Tokom dana, očekuju veći dotok vode u akumulaciju, ali se u odnosu na jučer, danas ispušta još manja količinu vode iz brane. Iz HE „Mratinje“ poručuju da se ne očekuju posebni problemi sa protokom vode kao i značajnim povećanjem vodostaja rijeke Drine.

(Radio Goražde)

Category: Goražde | Views: 250 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus