Main » 2015 » Januar » 21 » U toku sancija odrona na putnom pravcu Osanica-Ilovača u mjestu Ćurovići
17:55
U toku sancija odrona na putnom pravcu Osanica-Ilovača u mjestu Ćurovići

Uslijed obilnih kišnih padavina proteklih dana došlo je do aktiviranja par manjih klizišta i odrona na području Općine Goražde. Novi problem pojavio se sa odronom na putnoj komunikaciji Osanica-Ilovača u mjestu Ćurovići čime je na kratko ugroženo odvijanje saobraćaja. Međutim, predstavnici Općine Goražde iz nadležnih općinskih službi interventno su reagovali kako bi se otklonile posljedice i kako bi se omogućilo redovno odvijanje saobraćaja.

Tim povodom uposlenici Civilne zaštite Općine Goražde na čelu sa šefom službe za CZ Samirom Drakovac i šefom Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Enverom Adžemom i saradnicima  posjetila je danas mjesto gdje se izvode radovi na otklanjanju posljedica odrona.

Samira Drakovac, pomoćnik načelnika za CZ i MZ ovom prilikom u izjavi za medije je kazala: '' Što se tiče situacije ovih dana smo svjedoci da su kiše koje su se pojavile u nešto većem intenzitetu, a i uslijed otapanja snijega, dovele do pojave, prije bih rekla većeg broja odrona, a o klizištima većih razmjera i ugroženostima stanovništva i materijalnih dobara možemo biti zadovoljni da to nije slučaj. U ovoj situaciji imamo upravo pojavu gdje je potok koji je više bujičnog karaktera, svojom brzinom i veličinom ugrozio put na način da je  došlo do toga  da je potkopao put i u tom smislu da je prijetio da prekine tu putnu komunikaciju. Međutim, svjedoci smo da smo odmah tu na terenu, da smo poduzeli sve i da put neće biti ugrožen, da će putna komunikacija sa mjesnom zajednicom i stanovništvom ovog mjesta i dalje biti u funkciji.''

Govoreći o samoj situaciji na terenu Enver Adžem, pomoćnik načelnika službe za prostorno uređenje stambeno-komunalne poslove i raseljena lica je kazao: '' Dobili smo dojavu i juče su predstavnici službe odmah izašli i evo već operativa radi na terenu. Danas će sve biti otklonjeno. Možemo reći da je ovo posljedica prošlogodišnjih poplava jer ove sad padavine nisu mogle ovo izazvati. Imali smo i u Baćcima na dva mjesta obrušavanje podzida, obrušavanje strmina. Ja apelujem na građane, da se sklone od vodotoka, od klizišta prilikom gradnje stambenih objekata. Mi nećemo dati građevinske dozvole, tamo gdje je klizište, međutim ljudi nekad bespravno prave. Ovaj problem će biti u toku dana otkolnjen. Isto tako  ako se pojavi na drugim mjestima moramo interventno djelovati. Što se tiče komunikacione veze uvijek je držimo na nivou.''

Predstavnici Općine Goražde ovom prilikom posjetili su i mjesto Jezero kako bi uvidjeli situaciju na terenu, obzirom da je nedavno ovdje urađena regulacija korita potoka sa ciljem spriječavanja izlijevanja potoka i sprečavanja posljedica istog.

 

gorazde.ba

 

Category: Goražde | Views: 367 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus