Main » 2013 » December » 26 » Učešće kantonalnih inspektora doprinjelo uspješnoj realizaciji Plana pojačane kontrole rada „na crno“
17:00
Učešće kantonalnih inspektora doprinjelo uspješnoj realizaciji Plana pojačane kontrole rada „na crno“

Povodom uspješne realizacije Plana pojačane kontrole rada "na crno”, direktor federalne Uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak uputio je pismo zahvale premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i direktoru kantonalne Uprave za inspekcijske poslove u kojem stoji:

„ Koristim priliku da vam izrazim duboku zahvalnost što ste učešćem inspektora vaše kantonalne Uprave za inspekcijske poslove doprinjeli uspješnoj realizaciji Plana pojačane kontrole rada „na crno" i primjene fiskalnih sistema na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Mišljenja smo da navedene aktivnosti imaju dalekosežan učinak i višestruk značaj u pogledu vršenja kontrole, doslijednijeg zakonskog postupanja subjekata nadzora u pogledu primjene i poštivanja utvrđenih propisa koji regulišu obavljanje resornih djelatnosti, ta da iste treba i u buduće praktikovati"- navodi se  u pismu direktora federalne Uprave za inspekcijske poslove, kao i informacija da će kompletan izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima koji su obavljeni u periodu 21.10-13.12.2013.godine na području svih kantona Federacije biti dostavljen Bosansko-podrinjskom kantonu nakon što ga usvoji Vlada Federacije BiH.

(bpkg.gov.ba)
Category: Goražde | Views: 298 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus