Main » 2011 » December » 29 » Utvrđen javni interes za sklapanje specijalne pogodbe sa privrednim društvom „Emka-Bosnia“
19:12
Utvrđen javni interes za sklapanje specijalne pogodbe sa privrednim društvom „Emka-Bosnia“

Na danas održanom nastavku 9. redovne sjednice, Skupština BPK Goražde donijela je Odluku o privremenom finansiranju BPK Goražde za period januar-mart 2012. godine i dala saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstveng osiguranja za isti period.

Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period januar-septembar 2011. godine, a poslanicima u Skupštini prezentirana je i Informacija o izvršenju Budžeta BPK Goražde, takođe, za period januar-septembar ove godine.

Razmatrane su i Preporuke Vlade BPK Goražde za utvrđivanje Prijedloga mjera za rješavanje problema Doma za stara i iznemogla lica, na koje je Skupština, uz određene preporuke Kluba poslanika SDA, dala saglasnost. Prijedlog mjera obuhvatao bi pokretanje procedure o izmjenama Zakona o osnivanju JU Dom za stara i iznemogla lica, osiguranje normativnih preduslova za omogućavanje funkcionisanja ove javne ustanove, kao i izradu sanacionog programa i programa rekonstrukcije Doma za stara i iznemogla lica.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojena i Deklaracija Skupštine BPK Goražde u vezi donošenja Zakona o premjeru  i katastru Republike Srpske, kojom se od OHR-a traži da ovaj zakon hitno stavi van snage, jer on, kako je navedeno u Deklaraciji, predstavlja nezakonito miješanje Vlade i Narodne Skupštine RS u pravo na imovinu njenih stvarnih vlasnika.

Nakon davanja saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2012. godinu, Skupština je donijela i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe sa privrednim društvom „Emka Bosnia". Realizacijom specijalne pogodbe o ustupanju imovine pomenutom privrednom društvu, u periodu od tri godine, bit će omogućeno ulaganje u prerađivačku industriju vrijedno 8 miliona KM, uz zapošljavanje 250 novih radnika.

Do kraja sjednice, imenovani su i članovi Etičkog odbora Skupštine. U sastav Etičkog odbora imenovane su poslanice u Skupštini Sabina Gušo, Sevda Popović i Enika Raščić te Sedin Hadžimusić i Jasmin Sadiković iz reda građana.

(Vlada BPK-a)
Category: Razno | Views: 318 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus