Main » 2013 » December » 4 » Utvrđen Nacrt budžeta BPK Goražde za 2014. godinu
17:59
Utvrđen Nacrt budžeta BPK Goražde za 2014. godinu

Na današnjoj 7. vanrednoj sjednici, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu.

U toku rasprave o izmjenama i dopunama Budžeta, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde očitovala se o šest Amandmana koji su uloženi na prijedlog ove odluke te je djelimično prihvatila Amandman poslanika Adisa Halilovića o povećanju tekućih transfera općinama, čime će transferi općinama Foča-Ustikolina i Pale Prača za ovu godinu biti povećani sa 400.000 KM na 500.000 KM, dok će transfer općini Goražde biti povećan sa 400.000 KM na 600.000 KM.

Usvojenim izmjenama i dopunama, Budžet BPK za ovu godinu smanjen je sa 39.950.216 KM na 38.057.057 KM.

Skupština BPK Goražde danas je utvrdila i Nacrt budžeta BPK Goražde za 2014. godinu koji je planiran u iznosu od 40.482.592 KM.

Prilikom utvrđivanja Nacrta budžeta BPK Goražde, Skupština se izjasnila i o prijedlogu reprograma obaveza Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom te donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramu obaveza po ovom aranžmanu. Za potpisivanje ovog ugovora, Skupština je ovlastila premijera BPK Goražde Emira Frašta.

Skupština je utvrdila i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu koji će zajedno sa Nacrtom budžeta biti upućen u proceduru javnih rasprava koje bi se trebale provesti u roku 20 dana.

(bpkg.gov.ba)
Category: Goražde | Views: 214 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus