Main » 2014 » Mart » 20 » Vlada Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde održala 73. redovnu sjednicu
23:48
Vlada Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde održala 73. redovnu sjednicu

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je na početku sjednice dala saglasnost na Plan i Program utroška sredstava Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu u vrijednosti od 1.223.690 KM. Ova sredstva biće raspodijeljena na realizaciju opšteg i posebnih ciljeva Direkcije za ceste, između ostalog na: održavanje regionalnih cesta- 200.000 KM; implementaciju projekata u oblasti razvoja i modernizacije regionalnih cesta- 600.000 KM, kao i na tekuće transfere drugim nivoima vlasti – 300.000 KM.

Vlada je  donijela Zaključak o planiranju sredstava za sufinansiranje projekata u 2014.godini kroz programe Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovo ministarstvo zaduženo je da u „Planu i programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede" za 2014.godinu planira sredstva od 100.000 KM za sufinansiranje projekta „Izgradnja rezervoara za napajanje vodom industrijske zone i naselja Vitkovići" te da u programu utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima" planira sredstva za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija crpne stanice-pumpnog postrojenja Vitkovići".

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija na prostoru BPK-a Goražde za 2013.godinu. Konstatovano je da su ukupno ostvareni finansijski prihodi kantona po osnovu davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa u 2013. godini iznosili su 108.539 KM, te da su u odnosu na 2012.godinu veći za 31,2 %.

Vlada je takođe usvojila i izvještaje Ministarstva za privredu o namjenskom utrošku sredstava po programima razvoja turizma i  podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2013.godinu.

Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda- Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama za 2014.godinu u iznosu od 800.000 KM. Sredstva u iznosu od 700.000 KM biće usmjerena za odobrene projekte u Kantonalnoj bolnici, a 100.000 KM za sufinansiranje izgradnje stambenih objekata za smještaj lica iz kolektivnih centara.

Vlada je odobrila i sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart 2014.godine, kao i sredstva Domu za stara i iznemogla lica Goražde.

Na današnjoj sjednici, Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je dala saglasnost za prijem volontera u Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te usvojila njihov izvještaj o radu za mjesec februar.

Usvojen je takođe i Kalendar takmičenja Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2013/2014.godinu, kao i Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za dodjelu stambenih jedinica u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde borcima i članovima njihovih porodica.

Nakon izvršene javne prezentacije, Vlada je danas usvojila i u skupštinsku proceduru uputila Plan upravljanja otpadom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2013-2018.godina.

Vlada je dala saglasnost na uspostavu saradnje sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda u procesu izrade strategije razvoja kantona s kojim će biti potpisan Memorandum o razumijevanju.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a nakon toga donijela odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača.

Usvojena je takođe i Odluka o raspisivanju poziva za odabir najpovoljnijih ponuđača za usluge osiguranja imovine, vozila i uposlenika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

I na današnjoj sjednici Vlada je analizirala provođenje Odluke o interventnim mjerama zaštite građanskih, ekonomskih i socijalnih prava građana, koja će biti predmet razmatranja i na narednim sjednicama Vlade.

(bpkg.gov.ba)
Category: Goražde | Views: 174 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus