Main » 2014 » Januar » 17 » Započela primjena Uredbe o Kantonalnoj nagradi za sport
17:32
Započela primjena Uredbe o Kantonalnoj nagradi za sport

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je na svojoj 28. redovnoj sjednici, održanoj u  maju 2013. godine donijela Uredbu o Kantonalnoj nagradi za sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Primjena ove Uredbe započela je 1. januara ove godine.

Kantonalna nagrada za sport utvrđena je kao najviše sportsko priznanje koje Bosansko-podrinjski kanton Goražde dodjeljuje za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmacije BPK Goražde.

Ova nagrada dodjeljuje se sportistima, sportskim klubovima, trenerima, naučnim, stručnim i javnim radnicima u oblasti sporta, te drugim pravnim i fizičkim licima koji obavljaju sportsku djelatnost i zaslužni su za razvoj sporta na području BPK Goražde.

Kantonalna nagrada za sport može se dodijeliti za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta, osvajanje državnog prvenstva, osvajanje KUP-a BiH, osvajanje zlatne medalje na državnim takmičenjima, ostvareni državni rekord, članstvo u reprezentaciji BiH, te izuzetno naučno, stručno ili pedagoško ostvarenje u oblasti sporta.

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu Kantonalne nagrade imaju sportski klubovi za ostvareni pojedinačni ili kolektivni rezultat u uzrasnoj kategoriji seniora i prvoj uzrasnoj kategoriji ispod seniora, sportski klubovi za trenere na funkciji nacionalnog selektora/trenera uz uslov da je njihov matični klub sa teritorije BPK Goražde i da su sportisti odnosno treneri nastupali u sportskom klubu kao podnosiocu prijedloga najmanje 6 mjeseci prije ostvarenog državnog rekorda te da žive na području BPK Goražde.

Prijedlog za dodjelu Kantonalne nagrade za sport mogu podnijeti i sportski savezi, sportska udruženja za naučne, stručne i javne radnike, kao i pravna lica zaslužna za razvoj sporta u BPK Goražde.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora da sadrži pisano obrazloženje sa prilozima koje dokazuje ostvareni rezultat i isti se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde u roku od 15 dana od dana službenog priznavanja ostvarenog rezultata, 15 dana od dana završetka takmičenja odnosno u drugoj polovini četvrtog kvartala tekuće godine.

Kantonalna nagrada za sport dodjeljuje se u obliku posebnog priznanja (plakete) i novčane naknade, a konačnu odluku o njenoj dodjeli, sa visinom novčanog dijela nagrade, donosi Vlada BPK Goražde.

(bpkg.gov.ba)
Category: Sport | Views: 288 | Added by: gorazde
comments powered by Disqus